۱۳۸۶ بهمن ۸, دوشنبه

روز سوم ناآرامي هاي کوي دانشگاه تهران


يکشنبه 7 بهمن 1386 ساعت 19: امروز 40 نفر از دانشجويان توسط نگهباني از کوي دانشگاه به بازداشتگاه منتقل شدند, اما بازهم تجمع ر‌‌اس ساعت و اين بار مقابل در جنوبي شروع شد. حضور نيروهاي امنيتي بسيار گسترده تر از روز قبل بود به طوري که اجازة شکسته شدن در داده نشد. البته در اطلاعيه هايي که صبح امروز منتشر شد بخشي از درخواست هاي صنفي دانشجويان از جمله برقراري سرويس تمام وقت مورد قبول واقع شد
ساعت 20: سنگپراني مجدداَ آغاز شده. تحمل نيروهاي ضد شورش تمام شده و به داخل کوي هجوم مي اورند. در اين بين حدود 5 دانشجو دستگير شده و بقيه عقب نشيني کردند, ضمن اينکه پليس به ساختمان جنوبي کوي هم خساراتي وارد کرد. بر روي ساختمان نيمه تمام مقابل کوي دوربين فيلمرداري نصب شده و بنابراين تمام دانشجويان جهره هاي خود را پوشانده اند.
ساعت 21: بالاخره نيروهاي امنيتي به خارج بازگشتند. خيابان خالي از پليس شده اما به نظر ميرسد که آنها در دانشکدة فني (جنوب کوي) مستقر هستند. نگباني در جنوبي خوابگاه با خاک يکسان شده.
ساعت 23: جمعيت به حدود 100 نفر کاهش يافته. چند نفر از اعضا ستون پنجم که در بين دانشجويان مشغول عکس برداري و فيلمبرداري بودند توسط دانشجويان دستگير ميشوند.
ساعت 24: بين دو دسته صنفي و سياسي دانشجويان اختلاف افتاده. گروه صنفي ادامه مراسم را به فردا شب موکول کرده اما هنوز حدود 20 نفر در حال شعار دادن هستند

۱۳۸۶ بهمن ۶, شنبه

گزارش از ناآرامي هاي دو روز گذشتة كوي دانشگاه تهران

جمعه 5 بهمن 1386
ساعت 12:30 بعد از ظهر: بوي عجيبي از داخل سلف ناهار خوري به مشام ميرسد. گمان ميرود كه يكي از گربه هاي خوابگاه جان خود را از دست داده است. اما با گرفتن غذا مشخص ميشود كه اين بو مربوط به غذاست. هيچكس پاسخگو نيست. حدود 100 نفر در داخل سلف تجمع كرده اند و كوهي از برنج روي زمين درست شده.
ساعت 13:00 : دانشجويان به طرف در اصلي كوي حركت ميكنند. سرهنگ نيروي انتظامي لحظه به لحظه اخبار را از بيرون كوي مخابره ميكند.
ساعت 13:30 : در اصلي شكستني نيست. جمعيت به سمت در فرعي حركت ميكنند و بالاخره شكسته ميشود. خيابان اميرآباد تصرف شده. نيروهاي امنيتي با كمترين تأخير ميرسند و خيابان بسته ميشود.
ساعت 14:00 : ديوار اول پليس ضد شورش تشكيل ميشود. جمعيت دانشجويان حالا به 300 نفر رسيده.
ساعت 14:30 : ديوار دوم پليس ضد شورش هم تشكيل شده. كوچة مقابل كوي پر از نيروهاي امنيتي است. با نزديك شدن پليس هاي موتورسوار جمعيت وحشت زده شده اما پليس با فاصله متوقف ميشود.
ساعت 15:00 : درخواست دانشجويان براي حضور رئيس كوي بي پاسخ مانده. شعارها كمي رنگ و بوي سياسي پيدا ميكند اما با هشدار جدي پليس مسئله حل ميشود. چند دانشجو نما قصد برهم زدن تجمع را دارند كه با ضرب و شتم سايرين مواجه ميشوند.
ساعت 16:00 : تجمع با شرط ادامه در روز بعد و با امضاي بيانيه توسط تك تك دانشجويان به پايان ميرسد. البته بيانيه كمي متفاوت با بيانيه هاي عادي بود. شكستن تمام شيشه هاي سلف، هزينة روز اول اعتراض!!!

شنبه 6 بهمن 1386:
ساعت 19 : دانشجويان دوباره جمع شدند. نيروهاي امنيتي گسترده تر از روز گذشته در بيرون كوي و دانشكدة تربيت بدني (روبروي كوي) حضور دارند و مانع از شكستن مجدد در هستند. سنگ پراني شروع شده و پليس عقب نشيني ميكند و اين به معني شكستن در است.
ساعت 20 : قمصري، معاونت دانشجويي دانشگاه تهران كه صبح امروز
در ايسنا تمام وعده هاي ديروز را تكذيب كرده بود، دوباره در حال وعده دادن است اما سود جنداني ندارد.
ساعت 21 : حلقة محاصرة پليس ضد شورش در حال تنگ تر شدن است كه اين مسئله با شعارهاي شديدالحن دانشجويان بر ضد نيروهاي امنيتي دنبال ميشود. تعداد دانشجويان حالا به 1000 نفر افزايش يافته.
ساعت 21:30 : دانشجويان ابتدا با درخواست و سپس با تحديد نيروهاي امنيتي به داخل كوي منتقل ميشوند اما قرار تجمع فردا شب گذاشته شده.
ساعت 22 : بيانية پاياني امشب كمي سختگيرانه تر از روز گذشته است. غارت انبار مركزي سلف غذاخوري. مشاهدات حاكي از غارت مواد غذايي به ارزش حداقل 5 ميليون تومان بود.

۱۳۸۶ بهمن ۵, جمعه

عليرضا عصار در سيما


عصر روز جمعه، عليرضا عصار پس از دو سال در شبكة سوم حاضر شد و به مدت حدود يك ساعت توضيحاتي رو در مورد مراحل توليد آلبوم آخرش در انگلستان و آلبوم هاي قبليش ارائه كرد. آخرين حضور عصار در تلويزيون مربوط به پيش از جام جهاني و حضور در برنامة نود بود.

حواشي: بر خلاف دفعات قبلي حضور عصار در شبكه سه، اين گفتگو زنده نبود

محمدرضا حسينيان و محمود محمدي مثل هميشه مجري گفتگو بودند

در موقع توضيح در مورد بعضي از ترانه هايي كه مضمون سياسي داشتن، برش هاي آشكاري مشاهده شد

در اين گفتگو هيچ اسمي از محمد اصفهاني و فواد حجازي برده نشد. عصار حدود يك سال با اصفهاني آهنگهاي دو صداي موفقي رو اجرا كرد اما بنابه دلايل مبهم اين همكاري ادامه پيدا نكرد. فواد حجازي هم بعد از هفت سال تنظيم براي عصار، در آلبوم آخر اون نقشي نداشت

بين برنامه تنها آهنگهايي با مضمون مذهبي پخش ميشد عليرضا عصار به پخش برخي تصاوير غير مرتبط بر روي آهنگهاش اعتراض كرد

عصار به صورت ضمني اعلام كرد كه تا عيد غدير سال ديگه به تلويزيون نمي ياد

۱۳۸۶ دی ۳۰, یکشنبه

تست هوش

ديشب حدود 3-4 ساعت مشغول حل اين سه تا معما بودم. انصافاً سوالاي قشنگيه. بد نيست روش وقت بذارين
سوال اول: معماي انيشتن
1- در يک خيابون 5 خونه وجود داره که با پنج رنگ متفاوت رنگ شدن.
2- تو هر خونه يه نفر با مليت متفاوت با بقيه زندگی ميکنه.
3- هر کدوم از 5 صابخونه يه نوشيدنی متفاوت, يه مارک سيگار متفاوت دوست داره و يه حيوون متفاوت تو خونه نگهداری ميکنه

سوال اينه که کی تو خونه ماهی نگهداری ميکنه با اين شرطها که:

1- انگليسه خونه اش قرمزه
2- سوئديه تو خونه سگ نگه ميداره
3- دانمارکيه چای دوست داره
4- خونه سبز رنگ سمت چپ خونه سفيده
5- صاحب خونه ی سبز رنگ قهوه دوست داره
6- کسی که سيگار پالمال ميکشه پرنده نگهداری ميکنه
7- صاحب خونه زرد رنگ سيگار دانهيل ميکشه
8- مردی که تو خونه وسطی زندگی ميکنه شير مينوشد
9- نروژيه تو اولين خونه زندگی ميکنه
10- مردی که بلندز ميکشه همسايه اونيه که گربه نگهداری ميکنه
11- مردی که اسب نگهداری ميکنه همسايه مرديه که دانهيل ميکشه
12- مردی که بلو مستر ميکشه آبجو دوست داره
13- آلمانيه سيگار پرنس ميکشه
14- نروژيه همسايه اونيه که خونه اش آبيه
15- مردی که بلندز ميکشه همسايه ای داره که آب مينوشد

سوال دوم:
يك بشكه آب 12 ليتري داريم و دو تا بشكة 5 و 8 ليتري خالي (جمعاً سه تا بشكه 12-8-5). حالا ميخوايم 6 ليتر آب توي بشكة 12 ليتري باقي بمونه و تنها وسيله هم همون دوتا بشكة خاليه و هيچ ظرف ديگه اي هم نداريم

سوال سوم:
10 تا صندوق سيب داريم. همة سيب ها 100 گرم هستن اما يكي از صندوقها همة سيب هاش 90 گرمن. با يك بار وزن كردن با يك ترازوي يك كفه صندوق مورد نظر رو پيدا كنيد.
وزن صندوق ها ممكنه فرق كنه اما وزن همة سيب ها 100 گرمه (به جز همون يه صندوق). حل كنين

در صورت حل همة سوالات به تنهايي، براي فرار مغزها آماده بشين!!!
Free counter and web stats