۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

همین نزدیکی

با آبرو رفتن ...
کم درد کشیدن و رفتن ...
کسی آرزوی مرگم را نکرده رفتن ...


"رضا کیانیان در سوگ سمندریان"هر چیزی آرمانشهری دارد، و آرمانشهر مرگ جز این نیست.Free counter and web stats