۱۳۸۸ آذر ۶, جمعه

نماز جمعه

فكر ميكنم دلايل زياد و اكثراً منطقي براي برگزاري نماز جماعت توي كشورهاي اسلامي وجود داشته باشه اما مطمئنم "شاد شدن و خنداندن" از جمله اين دلايل نيست. نماز جمعة تهران با توجه به نقاط شديداً مثبتي كه داشت اخيراً به عرصة طنز هم وارد شده و زمينة شادي ملت رو فراهم كرده. فرافكني هاي احمد خاتمي در مورد كشته شدن ندا، تبيين طرح هدفمند سازي "رايانه ها" و اعتراض به عربستان براي عدم صدور "پاسپورت" براي ايراني ها توسط صديقي و داستان حمله "دد منشانه" توسط احمد جنتي گوشه اي از سريال طنز نماز جمعه بود كه ديدن چند بارة كليپ اون هر بار بيشتر نشاط و شادابي ايجاد ميكنه. لذا خواهشمند است امامان جماعت رئال همچنان از برگزاري اين نماز محروم شوند.
Free counter and web stats