۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

پارازيت

برادر پاسدار پارازيت انداز
با سلام و آرزوي قبولي طاعات
اينجانب پس از آنكه به مدت 4 ماه و به دليل پارازيت هاي سازندة حضرتعالي از گناه ديدن شبكه هاي معاند و ضد انقلاب پاك شده بودم، روز گذشته با خرج مبلغ ناچيز 30 هزار تومان، پارازيت را دور زده و سيگنال هاي شيطاني مجدداً برقرار گرديد. لذا خواهشمند است كه سيستم هاي ارسال پارازيت را تقويت نموده تا امت هميشه در صحنه جهت دور زدن آن هزينة بيشتري متحمل شده و در عين حال رشد جمعيت به طرز بهتري كنترل شود.
باتشكر
عشق پارازيت
بي ربط: سرباز كجا رفت؟
Free counter and web stats