۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبه

دانشجو ضد دانشجو

بعد از اينكه علم و صنعت تبديل به مركز صادرات وزير به كابينه شد، استاداي زيادي از اين دانشگاه به نون و نوايي رسيدن. كامران هم بعد از خوش خدمتي در برگزاري انتخابات پست وزير علوم رو هديه گرفت و بر مسند قدرت تكيه زد.
بچه هاي علم و صنعت كامران دانشجو رو خوب ميشناسن. استاد دانشكدة مكانيك كه توي دانشكده هاي ديگه مقاومت مصالح هم درس ميده و البته مدرك تحصيليش موقع راي اعتماد به شدت زير سوال رفت. به گفتة شاهدان عيني، كلاس هاي دانشجو سرشار از حرفهاي نامربوطه كه به گفتة خودش، به خاطر حضور دخترها توي كلاس مراعات ميكنه. با توجه به سابقة تدريس ذكر شده، اجراي طرح تفكيك جنسيتي لااقل براي كامران خان امري لازمه تا بتونه راحت تر شخصيت خودش رو سر كلاس نشون بده.
باربط: سال 82 دختر عمة يكي از دوستان تنها دختر حاضر در كلاس كارشناسي ارشد رييس جمهور بوده. جناب محمود خان همون جلسة اول به خانم ياد شده ميفرمايند كه براي راحتي بيشتر بهتره سر كلاس نيان و فقط آخر ترم امتحان بدن و البته يك دانشجوي خوب هم معمولاً از اين پيشنهاد استقبال ميكنه!
Free counter and web stats