۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

اميد

فاميل مؤمن كه نماز روزه و روضه ش ترك نميشه و بنا بر اعتقادات مذهبيش ماهواره هم نميبينه، ميگفت كه امسال روضة محله توسط بسيج اداره ميشده و اونهم در يك حركت انتحاري جلسه رو ترك، و به هم روضه ايها گفته كه چطور سر جلسة كسي ميشينيد كه جوونا رو ميكشه و بهشون تجاوز ميكنه! و من ...، برقي در چشمهام درخشيد كه فقط ميتونه برق اميد باشه!
Free counter and web stats