۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه

ورود ممنوع

وقتي چند وقت پيش براي اولين بار رابطة عاشقانه اي رو شروع كرد، خيلي خوشحال شدم. توي چند بار بيرون رفتن و صحبت هاي گاه و بيگاه اينترنتي، خيلي بهم نزديك شده بود و دوست داشتم به سر و ساموني برسه كه لياقتش رو داشت. اما مدت زيادي نگذشت تا بفهمم اين دوستي توي فرهنگ ما ممنوعه حساب ميشه. دوست پسر محترم پسورد تمام اكانت هاي دوست قديمي رو گرفته بود و از پيام تبريك من به شدت ناراحت.
... چرا بعضي وقتها من فكر ميكنم كه همه مثل من فكر ميكنن؟
Free counter and web stats