۱۳۸۸ اسفند ۲۶, چهارشنبه

سلام ديگر

يك ماهش گذشت و به طرز احمقانه اي با تك تك لحظاتش حال كردم. خاطرات بمونه براي بعد كه به قول صدا تا آخر عمر حرفي براي گفتن دارم.
اگر احياناً بروبچ گينس اينجا رو ميخونن لطف كنن و اسم من رو توي كتاب ركوردها ثبت بكنن. 25 روز نديدن دنياي خارج از محيط نظامي، جنس مخالف و به طور كلي آدم غير كچل كاري بود كه توي كل پادگان فقط از عهدة من بر آمد و بس!

پست هاي مرتبط:
Free counter and web stats