۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

ارحام اجباري

هر سال كه عيد ميگذره بيشتر از ديد و بازديداي عيد بدم مياد. هيچ جور تو كتم نميره كه آدمايي كه سالي يك بار همديگه رو به زور ميبينن، تو اين چند روز مجبورن چند بار همديگه رو زيارت كنن. خنده هاي تصنعي و احوال پرسي هاي تكراري و سوال هاي فضول مابانه هم كه اصلاً قابل تحمل نيست. امسال كه به لطف خدمت مقدس نصف مهموني ها رو فاكتور گرفتم. تا سال ديگه هم خدا بزرگه.
Free counter and web stats