۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

ترك

فرستادن اون پيامك كذايي خيلي سخت و عذاب آور بود. تا جايي كه تونستم خلاصه ش كردم. "خداحافظ، براي هميشه". همين سه كلمه كارايي كافي رو داشت!  
Free counter and web stats