۱۳۸۸ دی ۱۲, شنبه

اين شبهاي آشنا

نقل به مضمون

1- وقتي شخصي با بالاترين درجات اجرايي كشور، در پاسخ به سرقت علمي منتسب به او، دانشجوي خودش رو مسئول ميدونه، نشون ميده كه اسم او بدون حتي يك بار مطالعة مقاله در بالاي اون درج شده. در چنين شرايطي چطور ميتونيم دانشجو رو براي تحقيق به جاي كپي كردن تشويق كنيم.
2- اينترنت ايران از لحاظ سرانة پهناي باند در رتبة 138 جهانه كه البته اين آمار به راحتي تكذيب ميشه (با طعنه)
3- (در پاسخ به درخواست منبع) internet stat اين آمار رو منتشر كرده كه ميشه اميدوار بود كه صهيونيستي نباشه (با نيشخند)
4- نميتونيم به بچه ها بگيم كه تلويزيون ملي به جز حرف راست چيزي نميگه و تلويزيون هاي خارجي به جز دروغ، و انتظار داشته باشيم كه اين مطلب رو در مورد "تلويزيون" بپذيره.

اين نكات در همايش زير زميني مخالفان دولت مطرح نشد، بلكه توسط "حسام الدين آشنا" در برنامة زندة شبكة يك زده شد. ابراز ترديد اين كارشناس از وجود "برنامة آينده" هم نشون داد كه تمام گوشه و كنايه ها با هدف قبلي بودن. بعيد نيست حاج عزت و رفقا عطاي برنامه هاي زنده رو به لقاش بخشيده و برنامه هاي توليدي تبليغاتي رو در سرلوحة رسانة كدوتا قرار بدن.
عنوان مطلب: تركيب نام برنامه و مهمان آن!
Free counter and web stats