۱۳۸۸ بهمن ۹, جمعه

سنگ صبور

جناب آقاي سيد ح.الف كه سه ماهه ازت خبر ندارم يا در واقع نميخواستم خبر داشته باشم، توي اين 4-5 سال رفاقتمون هرچي خالي بستي و آمار غلط به ملت دادي هيچ چيز نگفتم و فقط رابطمو باهات كم (قطع) كردم، چون اصولاً به من ربطي نداشت. اين شايعة زن گرفتن من چيه كه بين بچه ها انداختي و من بايد هر روز تكذيبش كنم؟ آخه آمار غلط و شايعه چه لذتي داره كه انقدر باهاش ارضا ميشي؟
پ.ن: اين پست رو اگه نمي نوشتم قطعاً رو به قبله ميشدم، اگه وبلاگ به درد خالي كردن صاحبش هم نخوره پس به درد جرز ديوار هم نخواهد خورد!
Free counter and web stats