۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

دانشمند زمان

در راستاي اعلام وزير محترم بهداشت و درمان مبني بر بي خطر بودن پارازيت ها بر روي سلامتي مردم، ساير يافته هاي خانم محترم وزير نيز به طور خلاصه بيان ميشود. اميد كه با انجام پزوهش هاي دانشگاهي بيشتر امكان ثبت اين يافته ها به عنوان دستاوردهاي علم پزشكي فراهم گردد:
1- عدم وجود ارتباط بين ميزان غذاي مصرف شده و چاقي
2- افزايش احتمال بروز انواع سكته ها به دليل انجام ورزش روزانه
3- كاهش 98% احتمال ابتلا به سرطان با مصرف منظم سيگار روزانه
4- افزايش ديد چشم به ميزان 46% با نگاه كردن مستقيم به خورشيد به مدت 32 دقيقه در روز
5- افزايش احتمال بروز سرطان و عقيم شدن به ميزان 83% به دليل استفاده از ف.يلتر شكن ها
6- رفع مشكل انسداد عروق با شركت در تظاهرات دولتي
7- افزايش 79% قبول شدن دختراني در دانشگاه كه قبل از كنكور حداقل 3 بار ازدواج موقت را در دوران دبيرستان تجربه كرده اند
8- اثبات تأثير مثبت گاز اشك آور بر بهبود انواع بيماري هاي ريوي
9- امكان بهبود آرتوروز مزمن به وسيلة تاير نوع خاصي از وانت ترجيحاً متعلق به نيروي خدوم انتظامي
10- افزايش 129% احتمال ابتلا به ويروس اچ آي وي به دليل استفاده از ك.اندو.م
شايان ذكر است نتايج برخي از اين تحقيقات در قالب مقالات پژوهشي در ژورنال هاي معتبر اسلامي متعلق به حوزة علميه به چاپ رسيده است.
Free counter and web stats