۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

حضور محترم جناب آقاي پيمان قاسم خاني

سلام عمو پيمان. اميدوارم كه حالت خوب باشد. حال زن عمو بهاره و پريا جان خوب است؟ دلم براي خودت و كارهاي قشنگت تنگ شده. چند شب پيش ياد پاورچين و شب هاي برره ات افتادم. يادش به خير. هرچند كه انتقادات گزنده اي داشت اما براي ما قابل تحمل بود. راستي خوب شد كه ديگر با مديري خائن كار نميكني. در مرد هزار چهره اش آبرو براي رئيس جمهور مردمي و رئيس پليس محبوبمان باقي نگداشت. راستي شنيده ام اوهم توبه كرده و قرار است برنامه اي در مدح دولت بسازد كه اگر اينگونه است آفرين بر او باد. چند شب پيش داشتم مسافران، برنامه تازه ات را ميديدم. برنامه قشنگي است. البته هرچه تلاش كردم خنده اي بر لبانم جاري نشد. بعد به خود آمدم و فهميدم كه بالاخره يك اثر جدي و رئال هم نوشته اي. خوشحالم كه در اين اوضاع به سامان كه همه چيز بر وفق مراد است به صدا و سيماي ملي كمك كرده اي. البته متاسفانه همسايگان ما شب ها به منظور امرار معاش اقدام به اتو كشي مينمايند و ما يكي دو بار به دليل رفتن برق موفق به ديدن برنامه ات نشده ايم.

راستي كمي زن عمو بهاره را نصيحت كن. شنيده ام با خس و خاشاك نشست و برخاست ميكند. به او بگو كه به تو ملحق شود و توبه نمايد. چند روز پيش عكسش را ديدم كه روسري سبز به سر داشت. وقتي ديدم تا چند روز ناراحت بودم كه چگونه ممكن است يك زن با شوهرش انقدر تفاوت داشته باشد. يكي در خدمت دولت مردمي و صدا و سيما و ديگري ... آه.

ديگر مزاحمت نميشوم. راستي لطفا به صدا بردار تلويزيون بگو كه روي سريال وزين رستگاران صداي الله اكبر نيندازد. همه ميدانيم كه خس و خاشاك ساعت 10 الله اكبر ميگويند و اين سريال ساعت 11 پخش ميشود و همين مسئله قضيه را تابلو نمود!

به اميد ديدار مجدد تو

به تمام مسئولين مملكتي سلام برسان و و از روزي حلالت لذت ببر


Free counter and web stats