۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه

ترور شخصيت

ديروز براي اولين بار به صورت ناخواسته در موقعيتي قرار گرفتم كه شخصي در حال غيبت كردن پشت سر من بود. واقعاً حس بدي به آدم دست ميده وقتي قضاوت هايي رو به اشتباه در مورد خودش ميشنوه. براي مورد تجربه شدة من، حسادت عامل اصلي اين قضاوت ها بوده و تنها نتيجه شايد مثبت اون هم عوض شدن نظرم نسبت به شخص غيبت كننده.

Free counter and web stats