۱۳۸۸ شهریور ۲۳, دوشنبه

حيرت

يه SMS كافي بود كه دنيا دور سرم بچرخه. خيلي سعي كردم اينرو هم به حساب لوده بازي هاي وقت و بيوقت آريان بزارم براي همين سريع به رسول رنگ زدم كه خبر رو تكذيب كنه. اما اون هم كاري از دستش بر نمي مد. خبر درست بود. دوستي كه سه سال باهاش دوست بودم و يكسال باهاش زندگي كرده بودم حالا ديگه بين ما نيست. مهدي هم رفت. روحش شاد.

Free counter and web stats