۱۳۸۸ شهریور ۲۳, دوشنبه

پس از دشمن

حسام عزيز لطف داشتن و چرت و پرت نويسي بنده در پست قبلي رو به دشمنان نسبت داده و از سرباز طلب كمك براي رفع اين مشكل نموده اند! اينجانب ضمن برعهده گرفتن نوشته هاي قبلي توصيه به استفاده از افعال معكوس در برخي از پست ها را مينمايم تا خداي ناكرده سوء تفاهمي رخ ندهد. صداي عزيز هم عبارت "شرايط حساس كنوني" را با نكته سنجي يادآور شدند كه اعلام تفاهم كامل در اين زمينه با ايشان ميشود. همچنين ديدن همان بخش خبري مورد اشاره سرباز باعث اين نوشته اعتراضي شد كه البته گويا منظور نگارنده به درستي بيان نشده.

با ربط: همچنان نگران شيخم. برنامه ريزي هاي اقتدارگرايان براي حذف شيخ داره طبق برنامه پيش ميره

Free counter and web stats