۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

جفنگ گويي علمي

هفته نامة nature داراي بيشترين impact factor (تعداد ارجاعات به يك ژورنال- نشانة اعتبار مجله) بين مجلات معتبره به طوريكه اين فاكتور براي nature، پنج تا 6 برابر فاكتور مشابه براي نشراياتيه كه مقالات پژوهشي دانشگاهي به طور مرسوم توي اونها چاپ ميشه. بعد از انقلاب از ايران فقط يك نفر موفق شده در اين ژورنال مقاله چاپ كنه و ساير مقالات از لحاظ علمي reject شدن.
اخيراً تشت تقلب علمي دو وزير دولت دهم از پشت بام افتاده (
اينجا و اينجا) و اين تقلب توسط كادر علمي نشرية nature تأييد و مقالات تقلب شده از آرشيو مجلات چاپ كننده خارج شد. ضمن اينكه اين حركت غير اخلاقي دو وزير نيمه محترم نه تنها باعث خواهد شد كه مقالات آيندة خودشون با دردسر براي چاپ مواجه بشه، بلكه ديد تمام سردبيران علمي نشريات معتبر رو نسبت به ايراني جماعت تغيير داده و مشكلاتي رو براي محققين ايراني به وجود مياره.
نكتة قابل توجه اينكه اصولاً دولتمردان ايراني نه تنها در اين جور مواقع از رو نميرن بلكه به سادگي جاي شاكي و متهم رو عوض ميكنن. در
اينجا مشاهده ميشه كه با زدن برچسب صهيونيسم به nature، اين ژورنال متهم به رفتار سياسي به جاي علمي شده كه جاي بسي تآسف است.
با ربط 1: زمان مناظره هاي انتخاباتي وقتي كه موسوي آمار يك مؤسسة بين المللي رو در مورد عقب موندگي ايران در 4 سال اخير رو نشون داد و بعداً توسط اشخاص اول و دوم مملكت، مؤسسة مذبور به صهيونيست ها ربط داده و آمارش بي ارزش خونده شد، ميشد حدس زد كه بهانه اي نه چندان جديد براي تمام تقلبات، بي اخلاقي ها، بدبختي ها، دزدي ها و ... جور شده.
با ربط 2: اصولاً وقتي كسي سياست رو با ورزش، دين، علم، نود، دربي، سينما، موسيقي و ... قاطي ميكنه فكر خواهد كرد كه بقيه هم همين كار رو ميكنن.
Free counter and web stats