۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

اعتراف سبز

خيلي خوب، قبول. ميتونيد فكر كنيد كه برديد. تبريك. اما اگه نميبرديد بايد شك ميكرديم. ريشه تمام تفاوت ما با شما فقط توي يك كلمه خلاصه ميشه: اخلاق. ما نميتونيم به كسي وقتي كه خودش نيس اتهام بزنيم. ما نميتونيم انتخابات رو به نفع خودمون مهندسي كنيم. ما نميتونيم رسانه ملي رو به نفع خودمون مصادره كنيم. ما كامران نجف زاده نداريم كه هر اراجيفي رو براي پول به هم ببافه. ما نيروهايي نداريم كه هم وطناي خودشون رو به باد كتك بگيرن. لباس شخصي هاي ما تفنگ دوربين دار ندارن كه قلب خواهراي بي گناه شما رو هدف بگيرن و حتي اگر هم داشتن اين كار رو نميكردن. ما از كشته شدن خواهر و برادرمون ناراحت ميشيم و اشك ميريزيم، اما شما ...

باشه، برد شيريني بود براي شما.استحقاق اين برد رو داشتين. اما يه نكته رو از ياد نبرين. "ما" اعتقاد داريم كه هر شكستي مقدمه پيروزيه و بازهم "ما" با هر اعتقاد و مذهبي كه داشته باشيم با گوشت و خونمون به اين جمله اعتقاد داريم كه مملكت رو شايد بشه با كفر اداره كرد اما با ظلم هرگز.

بي ربط: لعنت به تمام كسايي كه فرآيند مقدس "مهندسي كردن" رو براي اهداف شيطاني خودشون استفاده كردن. لااقل از4تا مهندس با سواد استفاده ميكردين كه انقدر سوتي ندن براي درست كردن 4تا عدد.Free counter and web stats