۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

دور باطل

تعداد اعضاي شوراي نگهبان = 12

تعداد اعضاي تعيين شده توسط رهبر = 6

تعداد اعضاي تعيين شده توسط رئيس قوه قضائيه =6

نحوه تعيين رئيس قوه قضائيه = رهبر

نتيجه رياضي: شوراي نگهبان = رهبر

برگزار كننده انتخابات = وزارت كشور + شوراي نگهبان

وزارت كشور = دولت فعلي

شوراي نگهبان = رهبر

رهبر = تأييد انتخابات يك روز بعد از راي گيري

نتيجه رياضي: تأييد نهايي انتخابات

نتيجه گيري منطقي: كي اميد داشت كه شوراي نگهبان انتخابات رو باطل كنه

نتيجه گيري احساسي: دم موسوي گرم

نتيجه گيري قانوني: تمام مراحل كاملا بر طبق قانون اساسي صحيح است

نتيجه گيري خانوادگي: زن و شوهر دعوا كنند، ابلهان باور كنند


Free counter and web stats