۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

بكش بيرون آقا

آقاي وزير مخابرات و تمام مسئولين مربوطه، لطف كنيد از اينجانب بكشيد بيرون. به تمام مقدساتي كه احتمالاً ميپرستيد من تماس خارج از كشور ندارم. اگر هم داشته باشم به ساحل عاج و گينة بيسائو زنگ نميزنم. اگر هم زنگ بزنم هر روز ساعت 4 صبح 10 ثانيه زنگ نميزنم و قطع كنم، اونهم روزي كه اصلاً خونه نبودم. ممنون ميشم اگه از ماه آينده منزل يكي از اقوام خودتون رو مورد الطاف پدرانه (و شايد همسرانه) قرار بديد. قبول كنيد كه دو بار پول زور دادن خيلي زور داره و بدجور فشار مياره.
Free counter and web stats