۱۳۸۸ تیر ۱۸, پنجشنبه

‌‌سي و سه پل، 18 تير، حكومت نظامي

وقتي ساعت 7 بعدازظهر با وجود تعطيلي مشكوك چند مركز خريد اصلي، فقط به قصد خريد! وارد خيابون شدم، تعداد بسيار كم آدم ها و تعداد چشمگير نيروهاي انتظامي در يكي از اصلي ترين محورهاي راهپيميايي اصفهان (چهارباغ بالا) شديدا نااميد كننده بود. با حركت به سمت سي و سه پل تفاوت محسوسي در جمعيت رخ نداد و نيروهاي انتظامي هم با روي باز مردم را به ادامه راه رفتن و توقف نكردن تشويق ميكردن. من كه در يك حركت انقلابي در حال عكس گرفتن از تجمع پليس ها بودم با هجوم يكي از برادران انتظامي و انتقال به سمت "سردار" مواجه شدم كه البته با وساطت سردار و پاك شدن عكس ها قضيه ختم به خير شد. با نزديكتر شدن به تاريكي هوا جمعيت مردم به شدت روبه افزايش گذاشت. با نشستن حتي يك سالمند بر روي نيمكت هاي كنار سي و سه پل با زننده ترين شكل ممكن برخورد ميشد. پسري كه به حل داده شدن توسط يكي از ماموران معترض شد به شدت مورد ضب و شتم قرار گرفت و همين مسئله جرقه اي شد براي تشنج. درحاليكه تا اين لحظه حضور لباس شخصي ها نامحسوس بود، ناگهان مردم مورد هجوم اينها واقع شدن و دختر و پسر را مورد مهرورزي و انتقال به پايگاهشون قرار دادن. در ساعت 9 جو سي و سه پل كاملا متشنجه و جمعيت در حدود 5 هزار نفر به صورت پراكنده تخمين زده ميشه.
Free counter and web stats