۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

برگي از تاريخ

پنجم بهمن 1386 تجمع صنفي دانشجويان كوي دانشگاه تهران در اعتراض به كيفيت پايين غذا آغاز شد و سه روز به طول انجاميد. در روز سوم، با سياسي شدن اعتراضات حضور نيروهاي ضد شورش به شدت افزايش داشت و با پيشروي اين نيروها به داخل خوابگاه و دستگيري حدود 40 نفر از دانشجويان پايان يافت. متاسفانه اين خبر در هياهوي رسانه اي مربوط به انتخابات مجلس جايي در صدر اخبار پيدا نكرد. تصاوير زير حضور گسترده پليس دربرابر اين تجمع را نشان ميدهد. نكته جالب توجه، بيشتر بودن اين نيروها از تعداد معترضين بود.

...


...

...


...

...

Free counter and web stats