۱۳۸۸ تیر ۲۷, شنبه

هاشمي و نماز سبز

بعد از تمام شدن نماز جمعه، حس خوبي نداشتم. با اينكه انتظار زيادي از هاشمي نميرفت، اما به نظرم اومد كه به جز چند كلمه بقيه جاها خوب صحبت نكرده. اما هر چي از مرحله قضاوت احساسي دورتر شدم و به مرحله تعقل رسيدم، نظرم بيشتر عوض شد. روايت توصيه هاي پيامبر به حضرت علي درمورد رهبري جامعه، اشاره به معترضين با نام مردم (و نه اغتشاشگر يا عامل بيگانه)، درخواست آزادي زندانيان، درخواست آزادي مطبوعات، اشاره به عملكرد ضعيف شوراي نگهبان، عدم اشاره به دولت دهم، كمترين اشاره ممكن به رهبر، اشاره به مسلمانان چين و ... مواردي بود كه بايد بيان ميشد و شد. فكر ميكنم هاشمي با توجه به جو سنگين موجود در رديف هاي اول و آمادگي اونها براي به آشوب كشيدن مراسم، بهترين كار ممكن رو انجام داد.
باربط ها:
1- موسوي هم آمد. مشاهدات حاكي از اسكورت امنيتي موسوي توسط پليس داشت.
2- كروبي هم در صف هاي اول نماز مشاهده شد.
3- بنابر مشاهدات، جمعيتي در حدود 300 نفر كه براي خنثي كردن موج سبز و احتمالا درگيري در رديف هاي اول سازماندهي شده بودند نشستن رو به اقتدا به هاشمي در نماز ترجيح دادند.
4- باران كوثري كه از ابتدا در تمام راهپيميايي ها و اعتراضات حضور داشت، ديروز هم در نماز مشاهده شد.
5- شعارهاي مرگ بر روسيه و مرگ بر چين به شدت به دل نشست.
6- مراسم نماز جمعه كه شب از صدا و سيماي ضرغامي پخش شد به شدت سانسور وصداگذاري شده بود.
7- خاتمي كو؟

پ.ن: گويا ديروز خاتمي براي رايزني با مراجع در قم بوده كه كاري بس بسنديده است

Free counter and web stats