۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

اربعين سبز

بازهم حضور، دوباره معني جديدي از رشادت و غيرت. بازهم تعريف تازه اي از مزدور، حرامزاده، تعصب و ... . شايد لغت نامه اي جديد بايد نوشت براي تعريف كلماتي در تمجيد اكثريت و تقبيح اقليت.

Free counter and web stats