۱۳۸۸ تیر ۲۵, پنجشنبه

نمازي با رنگ اعتراض

از وقتي فهميدم معني رئيس جمهور چيه، هاشمي رو به عنوان يكي از معاني محتمل اون در نظر گرفتم و البته از همون موقع باور داشتم كه منافع شخصيش بر همه چيزش ترجيح داره. دولت هفتم خاتمي رو منفعت ديد، مجلس ششم منفعتش در اين بود كه با محافظه كارا ليست بده و رياست جمهوري نهم جلوي اصولگرايان بيشترين سود را براش مياورد. روي همين اصل، شخصا هيچوقت اميدي بهش نداشتم كه جايي گره اي از مشكلات باز كنه. اما فردا بحث چيز ديگريست. هاشمي اون بالا هرچي بگه زياد مهم نيست. مهم امواج سبز پايينه كه چه برخوردي داشته باشن.
باربط: خيلي خوش بينانست اگه فكر كنيم ميشه به قسمت مسقف نمازجمعه راه پيدا كنيم. طرف مقابل خيلي بايد پرت باشه كه اجازه بده مخالفانش جلوي دوربين هاي نماز جمعه خودنمايي كنن.
Free counter and web stats